bevilling.dk

Med bevilling.dk har både borger og kommune adgang til Abenas bevillingssystem

Kommunens ansatte får adgang til en række nyttige værktøjer, der gør det nemmere og hurtigere at håndtere bevillingsarbejdet. Derved mindskes ekspeditionstiden i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse af borgernes bevillinger.

Gå til bevilling.dk

Download vores gratis app!

Bestil bevillingsvarer via smartphone eller tablet.

done  Denne bevillingsapp giver både borgere og kommuner adgang til Abenas bevillingssystem.

done  Her kan du nemt og hurtigt genbestille dine bevilgede produkter uden besværet med at skulle udfylde genbestillingssedler.

done  Det sparer både tid og skåner miljøet.

 

Lovgrundlag for bevilling

Bevilling via § 112

I Servicelovens § 112 står:

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
  • Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Formålet med Serviceloven er:

  • At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
  • At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
  • At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige problemer
  • At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv - At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet
  • Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie
  • Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte

Udredning

… kan opdeles i en lovmæssig og en faglig udredning:

1) Det lovmæssige grundlag for den kommunale sagsbehandling er Servicelovens § 112 og Retssikkerhedslovens § 10, 11 og 12.

2) Den faglige udredning foregår som et samarbejde mellem borgeren, kommunens sygeplejersker med kontinensansvar, borgerens egen læge og evt. speciallæger eller sygehusafdelinger.

 

Henvendelse 

… kan ske på flere måder:

1) Borgeren retter selv henvendelse til kommunen med et ønske om hjælp til sit inkontinensproblem.

2) Speciallæge sender erklæring efter endt undersøgelse/behandling med henblik på bevilling.

3) Plejepersonale observerer/rapporterer et inkontinensproblem.

 

Du kan læse mere på borger.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål?
Eller ønsker du at høre mere om vores produkter og løsninger?

Send os en mail

keyboard_arrow_up
Loading...