Andre rutiner

Skift bleen minimum 3 gange i døgnet og uridom dagligt

Et normalt forbrug vil være minimum 3 absorberende inkontinensprodukter for hver 24-timers periode eller 1 uridom. Forbruget afhænger dog af den enkeltes faktiske vandladningsmønster og antal toiletbesøg. For at højne hygiejnestandarden anbefaler vi, at produktet skiftes ved hvert toiletbesøg.

 

Sørg for gode rutiner omkring toiletbesøg

Sørg om muligt for gode toiletvaner. Det er normalt at gå på toilettet hver 3. eller 4. time om dagen.

Inkontinente patienter har brug for at gå på toilettet ligesom alle andre. De små daglige rutiner hjælper med at opretholde livskvaliteten og forhindre urinvejsinfektioner.

3 gode toiletvaner:

  • Sørg for at gå på toilettet hver 3. eller 4. time - sæt evt. en alarm
  • Gå på toilettet, før du går i seng
  • Tøm blæren hver gang. Hvis det er vanskeligt, skal du gå et par skridt og vende tilbage til toilettet

Bækkener og kolber

Når det ikke er muligt at bruge et almindeligt toilet, anvendes bækkener og kolber.

Både bækkener og kolber fås til flergangs- og engangsbrug. Bækkener kan anvendes i seng eller sammen med en bækkenstol. Flergangsbækkener og flergangskolber kræver adgang til en bækkenkoger.

Engangsbækkener og engangskolber er hygiejniske og praktiske løsninger, idet de kasseres efter brug.
Man undgår smittespredning og kontaminering af plejepersonalet ved tømning.

Prioritér nattesøvn

Etabler plejerutiner der understøtter en god nattesøvn.
For eksempel er det vigtigt, at borgeren ikke forstyrres mere end absolut nødvendigt i løbet af natten.

Oprethold væskeindtag

Oprethold et væskeindtag på 1,5 - 2 liter dagligt, medmindre et mindre indtag er påkrævet af medicinske
årsager.

keyboard_arrow_up
Loading...