Generel hygiejne

Vær opmærksom på den generelle hygiejne.

Brug af engangsprodukter ved inkontinenspleje kombineret med grundig affaldshåndtering reducerer risikoen for infektioner fra den ene person til den anden. Det forhindrer også spredning af bakterier fra ét område til andre områder på kroppen.

3 vigtige steps der afgør
kvaliteten i dit arbejde med hygiejne:

Handsker er absolut nødvendige ved kontinenspleje

Plejepersonalet skal altid bære engangshandsker, når de yder personlig pleje for at undgå smitte. Det er vigtigt at skifte handsker, når man skifter fra den ene rutine til den næste, og når kontinensplejen er færdig. Endvidere skal man ivaretage de generelle regler omkring hygiejne i forbindelse med personlig pleje.

Engangshandsker fås i mange forskellige materialer. Til kontinenspleje anbefales det at benytte latex- eller nitrilhandsker.

Brug sengeunderlag, der maksimerer hygiejnen

Det er vigtigt at benytte væsketætte lagner/underlag, når patienten plejes i sengen. Beskyttelseslagenet forhindrer spredning af bakterier og væsker til seng, sengetøj, madras, pude osv. Hvis det er et engangslagen, bør det ikke genbruges, men skal bortskaffes efter brug. Lagner, som kan vaskes, skal vaskes efter brug.

Håndtér affald med forsigtighed

Affald som f.eks. brugte kontinensprodukter, engangslagner, handsker osv. skal bortskaffes på forsvarlig vis for at undgå smitte af omgivelserne og personalet, som håndterer affaldet. Derfor skal affaldsprodukter pakkes ind i en tæt plasticpose direkte efter brug. For at undgå spredning af smitsomme sygdomme skal der bruges en pose til hver opgave. Det anbefales at bruge pedalspande for at undgå kontakt med låg, håndtag osv., når affaldet bortskaffes.

keyboard_arrow_up
Loading...