Håndtering af affald

Håndter affald med forsigtighed.

Affald som bleer, vaskeklude, engangsprodukter osv., som har absorberet afføring/urin, kan håndteres som en del af det normale affaldssystem. Det er dog meget vigtigt, at denne type affald håndteres og bortskaffes på en ansvarlig måde for at forhindre, at andre personer, der håndterer affaldet, smittes.

Det betyder, at du bør:

  • Håndtere, indpakke og bortskaffe affaldet på det sted, hvor du udfører opgaven
  • Bruge én affaldspose pr. opgave
  • Undlade at flytte en pose til en anden pose – det kan øge risikoen for, at bakterierne spredes.
  • Bruge pedalspande for at undgå at få bakterier på hænderne.

Se produkter til affaldshåndtering


 

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...